اعمال محدودیت برای تعاونی‌های متخلف در خرید و توزیع محصولات

مدیرعامل بورس کالای ایران می‌گوید طی ماه‌های اخیر در بررسی فعالیت تعاونی‌ها مشاهده شده که برخی از آنها در دو حوزه «قیمت» و «نحوه توزیع» محصولات به اعضای خود، تخلفاتی داشتند که برای این تعاونی‌های متخلف، محدودیت‌هایی در روند خرید محصول از بورس کالا اعمال شده است.

حامد سلطانی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی از تعاونی‌ها در دو حوزه «قیمت» و «نحوه توزیع» محصولات به اعضای خود، تخلفاتی داشتند، اظهار کرد: مشاهده تخلف‌هایی از سوی برخی تعاونی‌ها در روند خرید و توزیع محصولات به اعضای خود باعث شد تا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان سهمیه دو برابری که برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده بود، برای متخلفان به سطحی معادل خریداران عادی تقلیل یابد که در صورت مشاهده ادامه تخلف از سوی این تعاونی‌ها، در میزان و ارائه سهمیه برای آنها تجدید نظر خواهد شد.

وی به اهداف حضور تعاونی‌ها در معاملات بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: تعاونی ها برای این ایجاد شده‌اند که با خرید محصولات از بورس کالا، فعالیت توزیع محصول بین اعضای خود را به شیوه ای مطلوب انجام دهند که این رویداد در حال انجام است.

سلطانی نژاد ادامه داد: موضع بورس کالای ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین وزارت تعاون و وزارت صمت، توسعه فعالیت تعاونی‌ها و توزیع هر چه بهتر محصولات میان اعضای آنهاست چرا که گسترش تعاونی‌ها به عنوان مظهر اقتصاد مردمی، اثر مستقیمی در توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار کرد: هم اکنون تعاونی‌های زیادی در بورس کالای ایران حضور دارند که به صورت کارا، اقدام به تخصیص و توزیع مناسب محصولات بر اساس سهمیه اعضای خود می‌کنند و هیچ مشکلی نیز در روند و توسعه فعالیت این تعاونی‌ها در بورس کالا وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این محدودیت‌ها تنها برای متخلفان بوده و سایر تعاونی‌های قانونمند به فعالیت خود در بورس ادامه می‌دهند، افزود: تعاونی‌ها باید به مانند یک انجمن صنفی، حافظ منافع اعضای خود باشند نه آنکه با استفاده از امتیازهای تعاونی در جهت منفعت شخصی اقدام کنند؛ با همه این تفاسیر تاکید می‌کنم که بورس کالای ایران مدافع فعالیت تعاونی‌ها در روند معاملات است.

دکمه بازگشت به بالا