معامله ۳۵ میلیارد سهم در بورس از ابتدای سال

تعداد ۳۵ میلیارد و ۶۶۳ میلیون سهم و حق‌ تقدم از ابتدای سال تاکنون در مدت ۳۹ روز معاملاتی، مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت.

از ابتدای تاکنون در مدت ۳۹ روز معاملاتی، تعداد ۳۵ میلیارد و ۶۶۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۹۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۹دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۲ میلیارد و ۶۹۳ میلیون سهم به ارزش ۴۴ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال در ۸۴۳ هزار و ۴۲۸ نوبت در بازار اول؛ ۱۲ میلیارد و ۳۴۳ میلیون سهم به ارزش ۳۰ هزار و ۹۰۱میلیارد ریال در ۹۸۱هزار و ۵۲۸نوبت در بازار دوم؛ ۱۸میلیون سهم به ارزش ۱۷هزار و ۵۵۸میلیارد ریال در ۵۲۰۲نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰۰هزار سهم به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در ۳۹۰ نوبت در بازار مشتقه و ۶۰۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۶هزار و ۲۰۶میلیارد ریال در ۲۸هزار و ۵۳۱نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده است تاکنون به رقم ۹۵هزار و ۴۴۵واحد رسید که حکایت از ثبت افت ۸۴۵ واحدی و کاهش ۰.۹درصدی دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۵۲واحد افت و شاخص بازار دوم با ۴۱۴۷واحد کاهش مواجه شده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا