تغییرات یکساله شاخص‌های نیروی کار

بررسی جدیدترین نتایج آماری از نیروی کار نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی افزایش و در مقابل نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است.همچنین بخش خدمات بیش از ۵۲درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش مشرق، جزئیات نتایج نیروی کار مربوط به زمستان ۹۶ که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخصی برای تعیین میزان جمعیت فعال و غیرفعال کشور افزایش داشته است. در عین حال نرخ بیکاری ۰.۴ دهم درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش یافته است.

همچنین برآیند وضعیت سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی طی یکساله منتهی به زمستان ۹۶ حاکی از آن است که علیرغم افزایش میزان اشتغال در بخش خدمات، روند اشتغالزایی در بخش کشاورزی کاهشی بود. در عین حال سهم بخش صنعت از اشتغال تقریبا یک روند بدون تغییر را طی کرده است.

بر اساس این گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخصی که تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور است، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص در زمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است.

نوشته های مشابه

همچنین طبق آمار جدید منتشر شده از شاخص های نیروی کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بیکاری» در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود که این میزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۰.۶ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است.

علاوه بر این بررسی سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی حکایت از آن دارد که میزان اشتغالزایی در بخش خدمات طی یک سال گذشته همچنان روند صعودی داشته است. بر این اساس سهم بخش خدمات از اشتغال از ۵۱.۴ درصد در زمستان سال ۹۵ با افزایش ۰.۷ درصدی به ۵۲.۱ درصد در زمستان ۹۶ رسید.

همچنین سهم اشتغال بخش صنعت تقریبا طی یک سال مذکور روند بدون تغییر را طی کرده به طوری که سهم این بخش از کل اشتغال کشور از ۳۲.۵ درصد در زمستان ۹۵ به ۳۲.۶ درصد در زمستان ۹۶ رسیده که تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

اما سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است.

«شاخص اشتغال ناقص» نیز نشان می دهد طی یکسال گذشته این نرخ از ۹.۶ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغلانی هستند که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و خواهان انجام کار اضافی هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا