هر ایرانی ۸۳.۵ درصد حق بیمه پرداختی، خسارت دریافت می کند

بررسی های مرکزی آمار ایران نشان می دهد که هر ایرانی به طور میانگین به ازای ۸۳.۵ درصد حق بیمه پرداختی خود به شرکت های بیمه، خسارت دریافت می کند که در این میان رشته بیمه شخص ثالث در صدر قرار دارد.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران روز یکشنبه با انتشار گزارشی از سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: هر ایرانی در این سال مبلغ ۲۶۷ هزار تومان حق بیمه برای انواع بیمه ها پرداخت و در مقابل ۲۲۳ هزار تومان سرانه خسارت دریافت کرده است.این در حالیست که حق بیمه پرداختی در سال ۱۳۸۰ برای هر نفر ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سرانه خسارت دریافتی بیمه ای کشور در همین سال ۲۴ هزار و ۹۹۴ تومان بود. یعنی هر فرد به ازای ۷۴.۶ درصد از حق بیمه پرداختی خسارت دریافت می کرد.برپایه این گزارش بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌ای پرداخت شده به طور سرانه به هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۵ به بیمه شخص ثالث با مبلغ ۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان، خسارت بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بود.

بیشترین درصد خسارت های بیمه‌ای به کل خسارت های صنعت بیمه در سال ۱۳۹۵ با ۴۳ درصد به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد و پس از آن بیمه درمان با ٣١ درصد و بیمه اتومبیل با پنج درصد قرار دارند.براساس گزارش مرکز آمار خسارت های بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌ای سال ۱۳۸۰ برابر ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث ۵۳ درصد و بیمه بدنه اتومبیل هفت درصد بود. خسارت بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ١٣٨٠، خسارات بیمه‌ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان ۱۵ واحد درصد افزایش داشت.

براساس سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۵، به طور میانگین سرانه پرداختی هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، ۷۴ هزار تومان بیمه درمان، ١٧هزار و ۴۰۰ تومان بیمه بدنه اتومبیل، ١٢ هزار و ۹۰۰ تومان حوادث راننده، ١١ هزار تومان بیمه عمر و ۱۴هزار و ۷۰۰ تومان برای بیمه آتش سوزی است.همچنین ٣٨ درصد از حق بیمه‌های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و ۵ درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال ۱۳۹۵بود.

به گزارش ایرنا، صنعت بیمه در سال گذشته ۳۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و در مقابل شرکت های بیمه حدود ۲۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند؛ به این ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۲۱.۱ درصد و ۱۶.۴ درصد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا