بلاتكليفي در بيمه مركزي / رفتن يا ماندن همتي مساله اين است

بيمه مركزي در استانه حضور دو سالگي عبدالناصر همتي، در حاليكه به نظر مي رسد، ارامش مقطعي را تجربه مي كند اما به زعم بسياري، در حالتي از سكون و بلاتكليفي قرار گرفته، شرايطي كه پويايي و تحرك در آن رنگ بأخته است.

به گزارش جیب نیوز، به زعم بسياري حضور يكباره همتي در بيمه مركزي كه با افشاء ناگهاني فيش هاي حقوقي همراه بود جايگاهي نبود كه همتي انتظارش را مي كشيد ضمن اينكه حضور اوليه اش در بيمه مركزي كه دوازده سال به طول انجاميد جاذبه اي براي وي باقي نگذاشته بود تا در حضور دوباره اش در اين نهاد نظارتي به وي انگيزه ساختن و پويايي بدهد در نتيجه حفظ وضع موجود و برقراري ارامش نسبي تنها هنري است كه همتي توانست در اين دوره دوساله از خود برجاي گذارد.

بي انگيزگي همتي در بيمه مركزي در آنجا رخ مي نمايد كه حدود يكسال است كه رفتن همتي از بيمه مركزي به فراسوي مرزها و در شرق دور نقل مجالس و محافل گشته و حتي برخي گمانه زني ها نيز از حضور وي در بانك مركزي هم خبر مي دهند.

واقعيت آن است كه زمزمه رفتن همتي در رداي سفير چين خيلي زود مطرح شد چرا كه بيش از يكسال از رياستش بر نهاد نظارت بيمه اي نمي گذشت و اين خود مي تواند دليلي بر اين مدعا باشد كه انگيزه اي براي خدمت در صنعت بيمه براي وي از همان ابتدا وجود نداشته است.

اما زماني بلاتكليفي همتي در ماندن و رفتن قابل تامل مي شود كه اساسا بي انگيزگي اقاي رييس كل در فضاي صنعت و بخصوص كاركنان بيمه مركزي سايه مي افكند و گويا كاركنان و مديران در هاله اي از بلاتكليفي و ابهام ايفاي نقش مي كنند.

تأثير بي انگيزگي مديران مردد در ماندن و رفتن بر تصميم گيري هاي مديريتي كاملا مشهود بوده ضمن اينكه اينگونه مديران تمام تلاششان صرفا در حفظ وضعيت موجود است تا خرق عادت، نواوري و طرحي نو در انداختن.

محمد ابراهيم امين، رييس كل پيشين بيمه مركزي اقدامات متعددي انجام داد و به زعم بسياري تلاش كرد تا نظارت حداكثري را در دستور كار قرار دهد اگرچه عمر مديريتش كوتاه بود و نافرجام.

اما عبدالناصر همتي بسيار با احتياط بر روي ريل گذاري امين حركت كرد و شايد بتوان گفت تدوين و تصويب آيين نامه حاكميت شركتي از معدود حركات وي بوده است.

مشخصا بايد بدين نكته نيز اشاره كرد كه مديران اقتصادي و دولتي كه انگيزه اي در جايگاه مديريتي خود ندارند و مدام عزم رفتن را در ذهن مي پرورانند ضمن اينكه مجموعه تحت مديريتشان دچار روزمرگي و بلاتكليفي مي شود، معمولا تلاش مي كنند دوره مديريتي خود را آرام جلوه دهند چرا كه ساختن و پرداختن مد نظر انها نيست بلكه عمدتا يك ارامش نسبي را در دوره مديريتي خود ايجاد مي كنند اين امر سبب مي شود براي چالش هاي بنگاه اقتصادي چاره انديشي هاي اساسي انديشيده نشود و چه بسا مشكلات لاپوشاني شود، همين امرمشكلات ابن بنگاه را به دوره مديريتي بعدي منتقل مي كند.

گواه اين مدعا عدم انتشار آمار ماهانه بيمه مركزي است كه معلوم نيست چرا از سال گذشته تا كنون متوقف شده است.

البته شكي نيست كه كارنامه كاري همتي نشان داده وي مدير استراتژيستي است و هنر خاصی در حفظ وضع موجود و ايجاد آرامش دارد؛ اما بيمه مركزي نيازمند فرد مصممي است تا در همين فضاي پر چالش اقتصادي ريل گذاري جديدي را در مسير توسعه بيمه ايجاد كند.

نوشته های مشابه

۲ دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا