۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای رشد ۸ درصدی نیاز داریم

محمدباقر نوبخت گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامل رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای این رشد نیاز داریم که در بهترین وضعیت نمی توانیم چنین رقمی را داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست با رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد: توسعه کشور امری بدیهی است، در این راستا نیز سندی آماده شده که باید در کمتر از هفت سال در جایگاه توسعه یافتگی در مقام نخست اقتصادی و علم و فناوری باشیم.

وی ادامه داد: زمانی برخی این امر را دست نیافتنی قلمداد می کردند، اما اکنون رسیدن به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری یک الزام است. باید بدانیم در شرایطی که جهان به سرعت در حال پیشرفت به کمک علم است، ما با روش سنتی امکان مسابقه با دنیا را نداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دو برنامه تدوین شده در این رابطه موفق نبوده است، اضافه کرد: در این راستا نیز سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده تا نسبت به اتفاقات بیرونی که سبب شک به اقتصادمان می شود را مقاومت لازم بدهیم و از طرفی بتوانیم زمان از دست رفته این هفت سال را جبران کنیم.

اصفهان را با پاریس، لندن و نیویورک مقایسه می کنیم

نوبخت با شااره به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای رشد ۸ درصدی نیاز داریم که در بهترین وضعیت نمی توانیم چنین رقمی را داشته باشیم گفت: البته اگر سرمایه هم وجود داشته باشد به تنهایی برای سرعت بخشیدن در رقابت های جهانی کافی نیست. قرار نیست که اصفهان را با چهارمحال و شیراز مقایسه کنیم، بلکه اصفهان را با پاریس لندن و نیویورک مقایسه می‌کنیم.

نوبخت با بیان اینکه دولت تلاش کرده تا مسیر رشد اقتصادی منفی کشور را عوض کند، گفت: باید اقدامی متفاوت با گذشته را برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی داشته باشیم. راهی که غیر قابل بازگشت است و از دیدگاه ما استمرار روش موجود نسبت به نیازهای ما قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: کجا باید بنیان دانش را تقویت کرده و این اکسیری که صنعت، واحدهای کشاورزی و خدمات نیاز دارند را به آن بپردازیم؟ به جز شهرک ها و پارک ها ما راه دیگری نداریم و این برای ما یک اقدام است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کشور با محدودیت موانع مواجه است، تصریح کرد: برای اینکه به بخش های دیگر کمک کنیم باید از بخش‌هایی که امکان هم افزایی با دیگر قسمت ها مانند شرکت های دانش بنیان را دارند استفاده کنیم.

نوبخت با اشاره به بازدید خود از شهرک علمی تحقیقاتی گفت: شما توانایی های خود را به ما عرضه کردید و در این بخش با ما اتمام حجت شد. پیشنهادهای معقول شما را دریافت کردم و به عنوان نماینده دولت به شما می گویم در برنامه سال ۱۳۹۸ و ظرفیت سال ۱۳۹۷ استفاده خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا