میزان درآمد بانک مرکزی از پیش فروش سکه (+جدول)

حجم کل درآمد بانک مرکزی ناشی از پیش فروش سکه ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و با توجه به اینکه این منابع به حساب بانک مرکزی واریز شده است، معادل این رقم از حجم پایه پولی کاسته شده است.

به گزارش مشرق ، با توجه به زمان‌های تعیین شده برای عرضه سکه‌های پیش فروشی، میزان سکه‌ در سررسیدهای مختلف و ارزش مجموع سکه‌های پیش فروش شده قابل محاسبه است.

بانک مرکزی از ۱۷ فروردین ماه قیمت سکه ۶ ماهه و یکساله را به ترتیب ۷۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان افزایش داد و بخشی از سکه‌هاهای این ماه پیش از افزایش قیمت پیش خرید شده بود، میانگین بهای هر قطعه سکه برای تحویل در مهر ماه امسال یک میلیون و ۴۵۵ هزار تومان و برای تحویل در فروردین ماه سال آینده یک میلیون ۳۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شد که ۷۹۹ هزار قطعه سکه یک ماهه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه سه ماهه، ۲ میلیون و ۸۵۲ هزار قطعه سکه ۶ ماهه، ۸۲۵ هزار قطعه سکه ۹ ماهه، ۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه یک ساله، ۶۵ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه ۱۸ ماهه و ۴۰۸ هزار قطعه سکه دو ساله بوده است.

نوشته های مشابه

اگر این طرح را از منظر متغیرهای پولی بررسی کنیم، در مجموع ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از حجم پایه پولی کاسته شده و با توجه قرار داشتن عدد ضریب فزاینده پولی در سطح ۷.۳، در مجموع ۷۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در مدت یک سال از حجم نقدینگی کاسته شده است.

نوع پیش فروش دوره سررسید پیش فروش میزان پیش فروش بهای هر قطعه سکه پول جمع آوری شده   ( تومان)
یک ماهه اردیبهشت ماه ۷۹۹،۰۰۰ ۱،۵۹۰،۰۰۰ ۱۲۷۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون
سه ماهه تیر ماه ۶۶۶،۵۰۰ ۱،۵۴۰،۰۰۰ ۱۰۲۶ میلیارد و ۴۱۰ میلیون
۶ ماهه مرداد ماه ۲۹۲،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون
۶ ماهه شهریور ماه ۳۶۶،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۵۳۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون
۶ ماهه مهر ماه ۱،۲۸۷،۰۰۰ ۱،۴۵۵،۰۰۰ ۱۸۹۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون
۶ ماهه آبان ماه ۹۰۷،۰۰۰ ۱،۴۷۵،۰۰۰ ۱۳۳۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون
۹ ماهه دی ماه ۷۰،۰۰۰ ۱،۴۱۰،۰۰۰ ۹۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون
۹ ماهه بهمن ماه ۷۵۸،۰۰۰ ۱،۴۱۰،۰۰۰ ۱۰۶۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون
یک ساله بهمن ماه ۸۰،۰۰۰* حدود ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۴ میلیارد تومان
یک ساله اسفند ماه ۶۷۷،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۸۸۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
یکساله فروردین ۹۸ ۸۸۲،۰۰۰ ۱،۳۴۰،۰۰۰ ۱۱۸۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون
یکساله اردیبهشت ۹۸ ۳۸۹،۰۰۰ ۱،۳۵۰،۰۰۰ ۵۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
۱۸ ماهه مهر ۹۸ ۲۳،۵۰۰ ۱،۲۴۵،۰۰۰ ۲۹ میلیارد و ۲۵۷ میلیون
۱۸ ماهه آبان ۹۸ ۴۲،۰۰۰ ۱،۲۴۵،۰۰۰ ۵۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون
دو ساله فروردین ۹۹ ۱۴۸،۰۰۰ ۱،۱۶۰،۰۰۰ ۱۷۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون
دو ساله اردیبهشت ۹۹ ۲۶۰،۰۰۰ ۱،۱۶۰،۰۰۰ ۳۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون

دکمه بازگشت به بالا