درس مهم برنامه اسکار مهران مدیری به مسئولان

«با توجه به این همه کارکرد چرا اینستاگرام فیلتر است؟ واقعا این فیلتر کردن هیچ دستاوردی داشته است؟ بزرگترین خروجی این فیلترینگ این نکته است که مردم به هر شکلی شده و از هر طریقی فیلترینگ را دور می‌زنند و در ایسنتاگرام فعالیت خود را ادامه داده‌اند»

جیب نیوز – علی رغم فیلترینگ جمعیت بسیار زیادی در کشور از این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند و هم مردم و هم فیلترکنندگان به این نکته واقف هستند.

دکمه بازگشت به بالا