کد خبر : 8727
تاریخ انتشار : شنبه 19 آبان 1397 - 12:09

آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی

آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی

آخرین تغییر قیمت : ۳ روز قبل قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) ایران خودرو   پژو ۲۰۰۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰   پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۸۶,۰۰۰   پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰   پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰   پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰   پژو ۲۰۷ .

آخرین تغییر قیمت : ۳ روز قبل
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۸۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۰ ۰
  پژو ۳۰۱ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  رانا LX ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۶۲,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند LX ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد ۱۱ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  وانت آریسان ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۷۸۶,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (سفید) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۰ ۰
  کوییک اتوماتیک ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
  وانت زامیاد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۷۱۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

خودروسازی فردا

آخرین اخبار

https://www.sundaykamide.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.georginakreutzer.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://pt.mejiazapata.com/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile
https://www.hosswear.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://fr.davisdanceco.com/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang-2022/profile
https://www.hairbysheree.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.teenytrains.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.brandonmarcellophd.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.barrelhand.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.santaynezwinecountry.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.zktecousa.com/profile/situs-judi-slot-online-resmi/profile
https://www.thenatphil.com/profile/situs-judi-slot-online-resmi/profile
https://www.mysticfallstours.com/profile/situs-judi-slot-online-resmi/profile
https://www.statetodaytv.com/profile/situs-judi-slot-online-resmi-2022/profile
https://www.loicdable.com/profile/situs-judi-slot-online-resmi/profile
https://ru.infonorthcyprus.com/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile
https://www.readynerdnepal.com/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile
https://www.cachacafilmes.com/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile
https://www.kwlsradio.com/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile
https://ar.sada.edu.sa/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.glowcentre.com.au/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.dermagraph.co.uk/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.emilystoutdds.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.orlandoprobatelawyer.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.meticulousimage.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://ar.sada.edu.sa/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.glowcentre.com.au/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.dermagraph.co.uk/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.emilystoutdds.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.orlandoprobatelawyer.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-terbaru/profile
https://www.meticulousimage.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.osteochateaurenard.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.petitesrochesinsolites.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.phoenixyoga.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.pineacres.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.ramseysandupwood.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.redeemeddecoronline.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.renegadeproduction.co.uk/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.rideontnt.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.roomsatthebush.co.uk/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.sdamn.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.videodocproductions.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.sschoolbd.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.wandaparis.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.stimfactory.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.strivefitnesspt.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.sumairanails.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.tamikorevans.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.thebathbar.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.thenbpowerbracelet.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.thetoptenmusic.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.manalagi.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.icookafterschool.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.ipc.education/profile/slot-gacor-gampang-menang-maxwin/profile
https://www.emilydangelo.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.bigdataworks.com.my/profile/slot-gacor-gampang-menang-maxwin/profile
https://www.livelygolf.com/profile/slot-gacor-gampang-menang-maxwin/profile
https://www.paediko.de/profile/slot-gacor-gampang-maxwin/profile
https://www.talmaisrael.com/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.bnfkombucha.com/profile/slot-gacor-gampang-maxwin/profile
https://www.thepetcottage.org/profile/slot-gacor-gampang-menang/profile
https://www.manalagi.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.icookafterschool.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.ipc.education/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.emilydangelo.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.bigdataworks.com.my/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.livelygolf.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.paediko.de/profile/nama-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.talmaisrael.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.bnfkombucha.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile
https://www.thepetcottage.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile