مجوزهای مواجه با تاخیر، به صورت خودکار صادر می‌شوند

جیب نیوز – درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار(تبصره ۳ ماده ۷مکرر)، مجوزهای مواجه با تاخیر، به صورت خودکار صادر می‌شوند.

به گزارش ایسنا، درگاه ملی مجوزها طی اطلاعیه‌ای از صدور خودکار مجوزهای مورد تاخیر در تاریخ هفتم تیر ماه خبر داد. در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است:

«در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷مکرر)، صدور خودکار تعداد ۱۰۲۹ عنوان مجوز با درخواست‌های مواجه با تاخیر از روز پنجشنبه ( هفتم تیرماه ۱۴۰۳) در درگاه ملی مجوزها فعال شد.

شایان ذکر است؛ از سال گذشته تا امروز حدود ۲۷ هزار درخواست مواجه با تاخیر از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت می‌کنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملا دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی  به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.

دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌های تاخیرخورده را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد؛ رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.

مراجع صدور مجوز می‌توانند در نظارت‌های پسینی اقدام مقتضی در خصوص ابطال، تعلیق یا لغو مجوز را دقیقا بر اساس ملاحظات و مقررات قید شده در کاربرگ های ابطال، تعلیق و لغو انجام و از طریق سرویس به درگاه ملی مجوزها بادلایل مستدل برای درج در بانک کسب وکار اعلام نمایند.

گفتنی است؛ ۲۳۸ هزار و ۲۸۶ درخواست با تاخیر مواجه شده  که این درخواست‌ها روی ۴۸۵ عنوان مجوز از ۱۰۲۹ عنوان مجوز تعیین شده بود. از این تعداد درخواستی که با تاخیر مواجه شده بود، برای ۱۲۷ هزار و ۳۵۱ درخواست، مجوز صادر و ۱۱۰ هزار و ۸۶۵ درخواست در صف صدور قرار گرفته اند و به تدریج در بانک کسب و کار هم درج می شوند.»

دکمه بازگشت به بالا