مخبر: می خواستند دلار ۸۰ هزار تومان شود

مخبر: می خواستند دلار ۸۰ هزار تومان شود

آمریکایی‌ ها یک جا ۵۰ و جای دیگر ۳۵۰ میلیون دلار برای تقابل رسانه‌ ای با ایران هزینه کردند. هجمه آنها این بود که تمام رسانه‌هایی که برای به خیابان آوردن مردم در ایام اغتشاشات بسیج کردند ولی توفیق نیافتند را روی ارز تجمیع کردند. دشمنان کمر همت را بسته بودند تا نرخ ارز را به ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان برسانند.

روزهای سخت دلارفروشان!

روزهای سخت دلارفروشان!

روند کاهشی قیمت ارز که از چند روز قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد و کار به جایی رسیده که دلار فروش هست ولی خریدار نیست.

دلار چطور کوتاه آمد؟

دلار چطور کوتاه آمد؟

در هفته‌های گذشته روند ثبات و سپس کاهش قیمت دلار ادامه دار بوده است؛ به گونه‌ای که در آخرین قیمت هفته گذشته و ساعات اولیه امروز در بازار غیررسمی ارز، هر دلار آمریکا به کف کانال ۴۹ هزار تومانی رسید و در ساعاتی به پایین‌تر از آن و محدوده ۴۸ هزار هزار تومانی هم رسیده است.