بودجه آبخیزداری کافی نیست

بودجه آبخیزداری کافی نیست

معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید باید سالیانه بر روی ۳میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام شود تا به مبنای کاهش سیل و فرسایش خاک برسیم ولی این عدد در بهترین حالت سالی ۱.۵میلیون هکتار است که طبیعتا این عدد محسوس نیست. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار