منبع نامشخص آلودگی در طغیان اخیر آبله میمونی/غربالگری تب و بثورات پوستی در مرزها

منبع نامشخص آلودگی در طغیان اخیر آبله میمونی/غربالگری تب و بثورات پوستی در مرزها

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اعلام اینکه تاکنون هیچ موردی از آبله میمونی در کشور گزارش نشده است، گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت مبادی مرزی را کنترل می‌کند و کسانیکه در مرزها تب و بثورات پوستی دارند، ‌ارزیابی و بررسی می‌شوند و اگر نیاز باشد از آن‌ها تست گرفته می‌شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار