اراضی خرد استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری را دشوار می‌کند!

اراضی خرد استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری را دشوار می‌کند!

معاون فنی مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی گفت:خردتر شدن اراضی کشاورزی استفاده از شیوه‌های مدرن‌ آبیاری را دشوار می‌کند. یعنی هر چه قطعات کوچکتر می‌شود، هزینه‌ها بیشتر شده و به کارگیری چنین روش‌هایی مقرون به صرفه نیست. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار