ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها

ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها

مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار