حفظ پیمان اوپک پلاس اولویت اصلی من است

حفظ پیمان اوپک پلاس اولویت اصلی من است

دبیرکل منتخب اوپک در اظهاراتی به رویترز گفت اولویت اصلی وی حفظ پیمان این گروه با روسیه و تولیدکنندگان دیگر خارج از این گروه است که در راستای منافع کل صنعت نفت خواهد بود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار