دولت به اپراتورها کمک مالی کرد

دولت به اپراتورها کمک مالی کرد

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از پرداخت کمک جبرانی دولت به اپراتورهای (کاروران) ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت جبران هزینه ارائه رایگان، ترافیک به سامانه شاد، براساس مصوبه هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی کرونا خبر داد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار