لزوم توجه به مساله بازی‌های کودکان در ‌فضای مجازی

لزوم توجه به مساله بازی‌های کودکان در ‌فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، حافظ نسل آینده کشور است، گفت: باید به مساله بازی‌های فضای مجازی در حوزه کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده‌ها در این سند پررنگ‌تر شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار