ساخت مسکن کارگران را دست برج‌ساز و انبوه‌ساز ندهید!

ساخت مسکن کارگران را دست برج‌ساز و انبوه‌ساز ندهید!

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه اقساط وام مسکن برای کارگران سنگین است و اگر زمین رایگان هم به آنها بدهند توان ساختش را ندارند، ‌ گفت: در ساخت مسکن کارگری به جای برج سازان و انبوه سازان باید از ظرفیت تعاونی های مسکن کارگری استفاده شود تا کارگر برای یک واحد مسکونی چندین برابر قیمت ساخت هزینه نکند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار