بهبود ذخایر برفی تهران

بهبود ذخایر برفی تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آب و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: شرایط برف‌سنجی بهمن ماه در سد لار و ماملو نسبت به سال گذشته، بهتر است؛ اگرچه نسبت به نرمال منفی است اما اگر بارش‌های بهاری خوب باشد، وضعیت بهتر خواهد شد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار