هفته کاری در بلژیک چهار روزه شد

هفته کاری در بلژیک چهار روزه شد

بلژیک به هفته کاری چهار روزه برای افزایش انعطاف‌پذیری کاری پسا کرونا مجوز می‌دهد و کارمندان بلژیکی پس از اینکه دولت بر سر یک توافق‌نامه کار جدید با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار غیرقابل انعطاف به توافق رسید، می‌توانند به مدت چهار روز کار کنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار