جزئیات اجرای طرح اشتغال “تات” در سال ۱۴۰۱

جزئیات اجرای طرح اشتغال “تات” در سال ۱۴۰۱

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار از ایجاد ۱۷۶ هزار شغل در بخش تعاون در قالب اجرای طرح تات خبر داد و گفت: برای ایجاد اشتغال ارزان و پایدار در کشور باید به سمت تشکیل و توسعه تعاونی ها رفت. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار