شوخی این تبعیض هم قشنگ نبود!

شوخی این تبعیض هم قشنگ نبود!

در همان زمانی که دولت در راستای اجرای قانون برای ورود اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی را مشروط و حتی از مدیران مربوطه تعهد می‌گرفت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، خود را از این الزام مستثنی کردند، اگرچه این تصمیم در ادامه لغو شد ولی حتی طرح این تبعیض هم خوشایند نبود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار