فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد

فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه در سال‌جاری تأکید می‌شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

چرا سیل تحریم غرب، اقتصاد روسیه را فلج نکرد؟

چرا سیل تحریم غرب، اقتصاد روسیه را فلج نکرد؟

اگرچه تحریم‌های ضدروسی اقتصاد مسکو را ۲.۱ درصد کوچک‌تر کرد اما این مقدار با پیش‌بینی ۱۵ درصدی غرب، فاصله قابل‌توجهی دارد؛ موضوعی که آشکار از شکست سیاست تحریم علیه کرملین حکایت می‌کند.

سه اولویت اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها

سه اولویت اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، اقتصاد کشور باید خود را آماده کند تا در صورتی که تحریم‌ها کنار رفتند، امکان استفاده حداکثری از این فضا را به دست آورد.

قیمت‌ها درصورت رفع تحریم‌ها تغییری می‌کند؟

قیمت‌ها درصورت رفع تحریم‌ها تغییری می‌کند؟

منابع ارزی و نفتی ایران درصورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها، با سهولت بیشتری در دسترس قرار خواهند گرفت که طبق گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند با ارزپاشی به تهدید برای اقتصاد و با گسترش زیرساخت‌های اقتصادی از این طریق به فرصت تبدیل شود.