چند نکته مهم درباره ترابردپذیری شماره موبایل

چند نکته مهم درباره ترابردپذیری شماره موبایل

متقاضیان استفاده از سرویس ترابرد شماره تلفن همراه می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند، از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود را ثبت کنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار