موج تشنگی در سدهای کشور

موج تشنگی در سدهای کشور

آمار و ارقام منابع آبی در ایران گویای شرایط مطلوبی نیست، به طوریکه طبق آخرین اعلام، حجم آب مخازن کشور با کاهش روبرو بوده و پیش‌بینی‌های موجود نیز وضعیت نرمالی را حکایت نمی‌کنند. ؛
تشنگی سدهای تهران

تشنگی سدهای تهران

ذخایر آب سدهای پنجگانه استان تهران ۲۵۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته همچنین میزان بارندگی‌ها در مقایسه با سال آبی گذشته نیز کاهش ۴۴ درصدی را نشان می دهد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار