اخراج و تعدیل کارگران در راه است؟

اخراج و تعدیل کارگران در راه است؟

براي تعيين دستمزد بايد از مدلي عقلاني و اقتصادي بهره گرفت كه تمامي مولفه‌هاي طرف كارگري و طرف كارفرمايي در آن لحاظ شده باشد، رشد 57درصدي دستمزدها منجر به بيكاري، ركود و تعديل و اخراج كارگران مي‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگري است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار