فروش یا انهدام ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی

فروش یا انهدام ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی

آنطور که مسئولان سازمان اموال تملیکی می‌گویند طبق برآوردها حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان اموال در اختیار این سازمان قرار دارد که باید جهت تعیین تکلیف به فروش رفته یا منهدم شود؛ این روند در دو ماه گذشته شدت گرفته و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار