توگ: خودروی ملی ترکیه در آمریکا! (+عکس)

توگ: خودروی ملی ترکیه در آمریکا! (+عکس)

این سدان فست بک میزبان لوگوی جدید برند توگ است که مقامات کمپانی ترک در رابطه با آن می گویند: حضور دو پیکان در لوگو نماینده ترکیب و ادغام شرق و غرب است که در مرکز خود جواهری گرانبها را شکل داده اند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار