جذاب ترین سدان جگوار (+عکس)

جذاب ترین سدان جگوار (+عکس)

شاخص مصرف سوخت این پیشرانه برای 100 کیلومتر رانندگی در شهر برابر با 10.7 لیتر، در بزرگراه 7.8 لیتر و در حالت ترکیبی 9.4 لیتر است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار