کیفیت زندگی حاشیه‌نشینان بالا می‌رود؟

کیفیت زندگی حاشیه‌نشینان بالا می‌رود؟

پیش‌نویس «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» که با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده، با حضور اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط ‌زیست در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران بررسی شد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار