رقم حداقل دستمزد امشب مشخص می شود؟

رقم حداقل دستمزد امشب مشخص می شود؟

نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی قبل با حضور معاون وزیر کار آغاز شده کماکان با مذاکرات فشرده گروههای کارگری و کارفرمایی در جریان است. با توجه به اعلام معاون وزیر کار مبنی بر مختومه شدن پرونده دستمزد در روز شنبه ۲۱ اسفند، رقم حداقل دستمزد کارگران امشب باید مشخص شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار