فیش‌های حقوقی در آستانه انتشار قرار گرفت

فیش‌های حقوقی در آستانه انتشار قرار گرفت

ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیش‌های حقوقی، قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود، در حالی که شش سال از این الزام قانون گذشته و در این سال‌ها به هر دلیلی از آن شانه خالی شده بود؛ هرچند این اقدام به معنای پایان نابرابری حقوقی نیست ولی مهم‌تر از انتشار فیش، رو شدن بدون استثناء و بدون ملاحظه آن در اجرای قانون خواهد بود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار