زمان خرید برگ سبز چای مشخص شد

زمان خرید برگ سبز چای مشخص شد

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید برگ سبز چای طبق برنامه از اردیبهشت قطعاً انجام می‌شود گفت: درحال‌حاضر ۳۰ درصد چای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.