اجلاس خزر فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی

اجلاس خزر فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی

یک دیپلمات پیشین کشورمان با تأکید بر اینکه باید روابط خود را در زمینه اقتصادی و سیاسی با همسایگان به ویژه آسیای میانه تقویت کرده و پیش ببریم، اظهار داشت: اجلاس کشورهای ساحلی خزر فرصتی را پیش روی ما قرار می‌دهد که بتوانیم در زمینه دیپلماسی اقتصادی به طور فعال‌تری وارد شویم. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار