صدور دامدار کارت جدید

صدور دامدار کارت جدید

سرپرست بانک کشاورزی از صدور دامدارکارت جدید با سقف اعتباری دو میلیارد ریال و نرخ سود ۱۰ درصد در حمایت از تامین نهاده‌های دامی خبر داد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار