مصرف دوغ‌های سنتی خطرناک است؟

مصرف دوغ‌های سنتی خطرناک است؟

نتایج بررسی نمونه‌های دوغ سنتی نشان داد که تقریباً ۹۰ درصد از نمونه‌ها، بر اساس دستورالعمل‌های سازمان استاندارد، رد می‌شوند. اصلی‌ترین مشکل دوغ‌های سنتی، آلودگی به کپک و مخمر است. مصرف این نوع دوغ نگرانی عمده‌ای برای سلامت عمومی ایجاد نمی‌کند، ولی باید نظارت بیشتری بر مراکز تولید انجام شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار