راز ۱۳۹ میلیارد دلاری فاش شد!

راز ۱۳۹ میلیارد دلاری فاش شد!

بعد از حدود شش سال سکوت درباره دارایی‌های صندوق توسعه ملی، سرانجام اعلام رقم ۱۳۹ میلیارد دلاری، محرمانگی که بهانه عدم انتشار گزارشی در این باره بود را بین برد؛ مراجع بین‌المللی، از این اتفاق به عنوان پرده برداشتن از راز صندوق توسعه ملی ایران یاد کردند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار