دستور «رییسی» برای آزادسازی سواحل به کجا رسید؟

دستور «رییسی» برای آزادسازی سواحل به کجا رسید؟

در پی صدور دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل تا حداقل ۶۰ متر، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که طی سالیان اخیر ۱۶۳ سازه غیرمجاز دریایی پس از طی تشریفات قانونی تخریب و ساحل دریا به وضع سابق عودت داده شده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار