کشف ۵۲ هزار میلیارد تومان زمین‌خواری در کشور

کشف ۵۲ هزار میلیارد تومان زمین‌خواری در کشور

طی ۲.۵ سال گذشته ۵۲ هزار میلیارد تومان اراضی ملی در حالی از تصرف زمین‌خواران خارج شده که گفته می‌شود سودجویان با شگردهایی همچون کاشت درخت، کشاورزی، سنگ‌چینی، دیوارکشی و جعل اسناد اقدام به تصرف زمین می‌کنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار