تغییر ساعات کار ادارات در انتظار تایید است

تغییر ساعات کار ادارات در انتظار تایید است

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران باتوجه به افزایش مصرف برق استانداران در کل کشور دستور تغییر ساعات کار ادارات را برای کاهش مصرف در زمان اوج بار خواهند داد که اکنون این موضوع در دستور کار استانداران قرار دارد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار