مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم

مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه راه مهار تورم، کنترل حقوق و دستمزد نیست، گفت: اگر نگاه به حقوق و دستمزدها این باشد که تورم را کاهش دهد، این اتفاق هرگز نمی افتد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار