تفاهم روسیه و ایران جهت تایید سموم مصرفی محصولات کشاورزی کشورمان

تفاهم روسیه و ایران جهت تایید سموم مصرفی محصولات کشاورزی کشورمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: درباره مساله بازگرداندن کشاورزی صادارتی ایران از کشورهای دیگر معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با طرف روسی جلساتی برگزار کرده و به تفاهماتی نیز رسیده‌اند تا سموم مصرفی در ایران مورد تائید آن کشور قرار گیرد.؛
علیزاده: مافیایی در سازمان حفظ نباتات، سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده است

علیزاده: مافیایی در سازمان حفظ نباتات، سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وجود مافیایی در سازمان حفظ نباتات خبر داد و گفت که طبق بررسی های اولیه از بین برخی از مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات مافیایی برای واردات سموم تشکیل شده که سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده و بالغ بر هزار میلیارد سود به صورت سالیانه به این مافیا تعلق می گیرد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار