کرونا و سرما، شلغم را گران کرد!

کرونا و سرما، شلغم را گران کرد!

مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت شلغم در بازار است. افزایش قیمتی که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران علت آن را افزایش تقاضا با شروع پیک ششم کرونا و سردی هوا می‌داند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار