کالاهای غیراستاندارد نخرید

کالاهای غیراستاندارد نخرید

مدیرکل استاندارد تهران به شهروندان هشدار داد هنگام خرید مایحتاج خود حتما به علامت استاندارد روی کالاها دقت کنند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار