فائو: قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت

فائو: قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر تقاضای بالا برای گندم و محصولات لبنی، در نوامبر برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و در بالاترین رکورد ۱۰ سال اخیر ایستاد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار