تعداد دامنه‌های فارسی کاهش یافت

تعداد دامنه‌های فارسی کاهش یافت

از ابتدای ثبت دامنه‌های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۱۹۰ دامنه ثبت شده که از میان آنها، پسوند ir با یک میلیون و ۴۸۷ هزار دامنه‌ فعال در صدر قرار دارد، اما این آمار درمقایسه با آبان‌ماه کاهش یافته است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار