ضرر ۲۵۰۰ میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق

ضرر ۲۵۰۰ میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ضمن تأکید بر تأمین زیرساختهای لازم در صنایع گفت: خاموشی صنایع حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان و عدم تولید در حوزه فروآلیاژ ایجاد کرده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار