فروش چشمگیر ۳۴ هزارتنی کاتد مس

فروش چشمگیر ۳۴ هزارتنی کاتد مس

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از ثبت فروش چشمگیر ۳۴ هزار ۱۱۰ تنی کاتد در اردیبهشت ماه امسال و رشد ارزش ۱۰ درصدی فروش شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.