الان زمان اصلاح قانون کار نیست

الان زمان اصلاح قانون کار نیست

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اکنون زمان اصلاح قانون کار نیست، می‌گوید: وقتی موضوع امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت کار هنوز به اجرا درنیامده چگونه می‌خواهیم قانون کار را اصلاح کنیم؟ ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار